Inrapportering av lönestatistik 2023

Snart är det dags att rapportera in 2023 års löner i branscherna Idrott samt Trossamfund och Ekumeniska Organisationer.

Du som administratör kommer få en inbjudan, via mejl, till årets lönestatistikinsamling. 

Observera att det inte är samma uppgifter som lämnas i årsuppgiftsinsamlingen.

Insamlingen gäller avtalen 2401 Idrott,  3401 Trossamfund och Ekumeniska Organisationer, 3402 Frälsningsarmén samt 3403 The Salvation Army.

Inrapporteringen ligger till grund för Arbetsgivaralliansens lönestatistik och utgör ett viktigt underlag för de centrala löneförhandlingarna. Även ni medlemmar kan använda lönestatistiken som ett hjälpmedel vid kommande lönerevision och vid lönesättningen i övrigt.

Insamlingen sker likt föregående år via ett webbformulär. Insamling och bearbetning av statistiken görs av Statisticon AB på uppdrag av Arbetsgivaralliansen. 

En sammanställning av årets lönestatistik är planerad att publiceras på Arbetsgivaralliansens medlemssidor under juni månad.

Var hittar jag inrapporteringen av lönestatistik?

Uppgiftslämnare i din organisation kommer få information via mejl hur du når insamlingen. Nytt för i år att du inte loggar in via Arbetsgivaralliansens webbplats utan du får en länk från Statisticon.

Vem kan lämna lönestatistik?

Du som är verifierad uppgiftsinlämnare av Statisticon kommer kunna lämna lönestatistikuppgifter. Saknar ni verifierad uppgiftslämnare eller har bytt person, kontakta support@arbetsgivaralliansen.se 

När kan jag senast rapportera in lönerna?

Den 9 maj är sista svarsdag, innan dess ska löneuppgifterna vara inrapporterade.

Var finns hjälp för hur man gör?

Ytterligare stöd och information finns på webbportalen för inrapportering av lönestatistik, under fliken ”Hjälp”.

Vilka befattningskoder ska jag använda?

Du använder de befattningskoder som är framtagna och partsöverenskomna till Arbetsgivaralliansens bransch- och löneavtal. Du hittar dessa med beskrivningar under fliken ”Hjälp” på webbplatsen för inrapportering av lönestatistik. 

Support

Alla frågor som rör inrapporteringen av lönestatistik besvaras av Lönestatistiksupporten.

Telefon: 010-130 80 77 (fråga efter ”Lönestatistik”)

E-post: lonestatistik.arbetsgivaralliansen@statisticon.se