Lönestatistikinsamling för högskolor

Under våren samlar Arbetsgivaralliansen för första gången in lönestatistik för de medlemmar som tillämpar avtal Högskola.

Syftet med detta är att kunna skapa ett underlag som våra medlemmar kan tillämpa vid lönesättning, vi säkerställer därmed att de insamlade uppgifterna blir jämförbara med Arbetsgivarverkets statistik för statliga högskolor. De uppgifter som avses är arbetad tid och överenskommen lön under mars månad 2019. Insamlingen genomförs av Statisticon AB, som i början av april kommer att skicka dig en e-postinbjudan till ett webbaserat formulär.