Introduktionsjobb – nytt ekonomiskt stöd från Arbetsförmedlingen

Den som anställer en person som har varit utan arbete en längre tid eller är ny i Sverige kan få ekonomiskt stöd från Arbetsförmedlingen. Stödet kallas för introduktionsjobb. Syftet är att stimulera anställningar av personer som har svårt att få ett arbete utan stöd.

För att få ersättningen ska den som anställs vara arbetslös och anmäld som arbetssökande hos Arbetsförmedlingen och som:

  • deltar i jobb- och utvecklingsgarantin eller 
  • har fyllt 20 år och har deltagit i Jobbgarantin för ungdomar i minst 200 ersättningsdagar eller
  • har fyllt 20 år och är nyanländ.

Stödet gäller för anställning som på hel- eller deltid, tillsvidare eller tidsbegränsat.

Vid anställning av "introduktionsjobbare" ska medlem i Arbetsgivaralliansen tillämpa kollektivavtalet på samma sätt som för övriga arbetstagare, med den skillnaden att arbetstagare som anställs med särskilt anställningsstöd (vilken stödform introduktionsjobb sorterar under enligt lag 2018:42) inte omfattas av lagen (1982:80) om anställningsskydd ("LAS"). De ordinarie anställningsformerna enligt kollektivavtal ska användas.

De anställningsblanketter på Arbetsgivaralliansens webbplats som används för övriga arbetstagare kan användas. Det kan vara klokt att under övriga upplysningar skriva in en notering av typ: "Anställningen omfattas inte av LAS". Samma sak gäller vid användning av utvecklingsanställning, som också är undantagen LAS.

Mer information om introduktionsjobb, vilka krav som ställs, hur mycket ersättning som går att få och vad som är viktigt att tänka på finns i Arbetsförmedlingens faktablad.