Jämställd föräldrapenning

Från och med den 1 januari 2016 utökas antalet föräldrapenningdagar som är reserverade för vardera föräldern från 60 till 90 dagar.

Det totala antalet föräldrapenningdagar är 480. Vid gemensam vårdnad har vardera föräldern rätt till 240 dagar, men har rätt att överlåta dagar till den andra föräldern. Från och med den 1 januari 2016 utökas antalet föräldrapenningdagar som är reserverade för vardera föräldern (och som inte kan överlåtas) från 60 till 90 dagar.

Den så kallade jämställdhetsbonusen (en skattefri ersättning som ska stimulera lika uttag) följdändras i motsvarande mån så att de 90 först uttagna dagarna inte räknas in i denna.