Jonas Bergman ny branschansvarig för Utbildning och Folkbildning

Jonas har verkat för utbildning under större delen av sitt yrkesliv, bland annat som facklig ombudsman för folkhögskollärare. När han nu övertar ansvaret för bransch Utbildning och Folkbildning är det lite som att komma hem igen.

Jonas Bergman började sin karriär som lärare och arbetade sedan många år som ombudsman på en facklig organisation för folkhögskollärare. I sin nya yrkesroll kommer han att agera rådgivare och förhandlare för huvudmännen på högskolor och folkhögskolor. Han ser det själv som att han har "gått den långa vägen" och att hans bakgrund har gett honom en bra förståelse för både arbetstagarsidan och arbetsgivarsidan.

Två skilda världar

Sitt nya uppdrag beskriver han som kul men utmanande. Skillnaden i hur högskolor respektive folkhögskolor fungerar är så stor att han beskriver det som två skilda världar, vilket också är en del av utmaningen. Han har en stor tilltro till folkbildning som idé och kan se dess potential för framtiden, men ser samtidigt att bristen på regelverk kan orsaka problem. Att vara rektor, i synnerhet folkhögskolerektor, kan vara ett påfrestande arbete, konstaterar han. Jonas vill verka för ökad stabilitet och förutsägbarhet i högskolorna och ser fram emot att sätta igång med sina nya uppgifter.

– Nu blir det lite som att komma hem. Det känns tryggt och bra, säger Jonas avslutningsvis.

Tillträde den 1 april

Jonas tillträder sin nya position som branschansvarig för Utbildning och Folkbildning den 1 april. Nuvarande branschansvarig Christina Thunberg kommer att arbeta parallellt med Jonas fram till sommaren. Maria Liljedahl, som började hos oss den 4 februari, har tagit över ansvaret för bransch TRIA.

Porträttbild av Jonas Bergman

Jonas Bergman

Titel
Rådgivare Bransch Utbildning och Folkbildning
Telefonnummer
08-545 912 08
E-postadress