Julgåvor till anställda

När julen närmar sig vill många arbetsgivare ge gåvor till sina anställda som tack för året som gått. Vilka gåvor är skattefria och hur mycket får en skattefri julgåva egentligen kosta?

Alla gåvor som en anställd får av arbetsgivaren räknas enligt huvudregeln som skattepliktig inkomst. Detta beror på att gåvor kan ses som ersättning för utfört arbete. Julgåvor, jubileumsgåvor och minnesgåvor undantas från huvudregeln och kan under vissa förutsättningar ges skattefritt till de anställda. 

Gränsvärde för skattefria gåvor

För att en julgåva ska vara skattefria får inte marknadsvärdet (inklusive moms) vara mer än 450 kronor totalt (inklusive moms). Eventuella rabatter som arbetsgivaren får vid köpet ska inte dras bort från marknadsvärdet. Om beloppet överskrids blir hela gåvan skattepliktig. Alltså inte enbart den summa som överskrider 450 kronor. För jubileumsgåvor och minnesgåvor är gränsvärdet 1 350 respektive 15 000 kronor.

Observera att frakt- och portokostnader samt införselmoms kan komma att räknas in i gränsvärdet om dessa är en förutsättning för inköpet. Till exempel om gåvan är inköpt från utlandet. Däremot räknas inte arbetsgivarens eventuella kostnader för att administrera eller transportera julgåvan till de anställda in i gränsvärdet. 

Vilka gåvor räknas in?

En julgåva kan vara i princip vad som helst utom pengar. Gåvan kan till exempel vara ett presentkort, under förutsättningen att det inte kan bytas mot pengar.  

Bidrag till välgörenhet

Istället för att ge julgåvor till de anställda kan arbetsgivaren välja att skänka pengar till olika ideella organisationer i de anställdas namn. En sådan gåva är skattefri men kan ej ges avdrag för. Om en arbetsgivare däremot – på begäran av en anställd – skänker pengar till ideell verksamhet, istället för att lämna en julgåva, ska den anställde beskattas för det aktuella beloppet som lön.