Kan du tvinga dina medarbetare att ta vaccin?

Huvudregeln är att du som arbetsgivare inte kan tvinga dina medarbetare att ta vaccin. Däremot får du under vissa förutsättningar göra förändringar i verksamheten för att förhindra smittspridning.

Det här vet vi idag

Grundlagsskyddat att neka fysiskt ingrepp

Huvudregeln är att du som arbetsgivare inte kan tvinga dina medarbetare att ta ett vaccin. I Sverige finns ett grundlagsskydd mot påtvingade kroppsliga ingrepp.

Uppsägning eller villkorad anställning inte okej

Att en medarbetare inte är vaccinerad innebär i sig ingen rätt för arbetsgivaren att vidta arbetsrättsliga åtgärder, som uppsägning av personliga skäl. Du har inte heller rätt att sätta vaccinering som ett villkor för fortsatt anställning.

Verksamhetsbehov bedöms från fall till fall

Däremot kan du som arbetsgivare under vissa förutsättningar behöva göra förändringar i verksamheten för att förhindra smittspridning. Eventuella förändringar kring arbetsplats eller arbetsuppgifter för arbetstagare som saknar vaccination i en sådan situation ska ske inom ramen för arbetsskyldigheten i anställningen. Åtgärderna får bara vidtas om det finns särskilda skäl för det utifrån verksamhetens behov. Ett sådant ställningstagande kräver en bedömning utifrån omständigheterna i varje enskilt fall.

Vid nyrekrytering kan arbetsgivaren sannolikt inte heller ställa krav på att individen har vaccinerat sig, däremot är den arbetssökandes ställning oklar.

Ledigt för att vaccinera sig?

Det är upp till varje arbetsgivare att tillåta besök för vaccinering under arbetstid, om verksamheten så tillåter.

Sammanfattningsvis

  • Huvudregeln är att du inte kan tvinga medarbetaren att vaccinera sig.
  • Du kan inte villkora fortsatt anställning med vaccinering.
  • Rättsläget är osäkert, men mycket tyder på att det inte är saklig grund för uppsägning att vägra vaccinera sig.
  • Däremot kan arbetsgivaren temporärt göra en omplacering, om verksamheten är av sådan karaktär att det finns risk för stor smittspridning, glöm då inte att det kan behövas MBL-förhandlas. Bedömning görs utifrån ett arbetsmiljöperspektiv.

>>Folkhälsomyndigheten om covid-19

Att vara arbetsgivare under en pandemi