Korrigering avtal Trossamfund och Ekumeniska Organisationer avseende helgdagar

Det har smugit sig in ett fel i det tryckta avtalet vad gäller helgdagar och ob-tillägg. Här är det som gäller.

Mom. 1:2 Ersättningsregler för obekväm arbetstid (ob-tillägg)

För obekväm arbetstid erhålls ob-tillägg enligt följande. Vid beräkningen ska en deltidsanställd arbetstagares lön först räknas upp till heltid.

Måndag – fredag

 

från kl 18.00 till kl 24.00  månadslön
      600
från kl 00.00 till kl 07.00 månadslön
      400
   

Lördag – söndag

 

från lördag kl 00.00 till lördag kl 07.00

månadslön       400

från lördag kl 07.00 till söndag kl 24.00

månadslön       300

 

 

Vid helger gäller följande:  

från kl 07.00 på trettondagen, 1 maj, Kristi himmelsfärds dag, 6 juni och alla helgonsdag till kl 00.00 första vardagen  efter respektive helg

månadslön
     300

från kl 18.00 på skärtorsdagen samt från kl 07.00 på pingst-, midsommar-, jul- och nyårsafton till kl 00.00 första vardagen efter respektive helg                                               

månadslön
     1
50

   


Anmärkning

Lokala parter kan komma överens om att ersätta ovanstående helgdagar med samfundets högtider.

Parterna är ense om att arbetsgivaren bör ha skälig anledning för att få införa arbete på obekväm arbetstid.

 

Mom. 2:2 Ersättningsregler för beredskapstjänst

Vid beräkningen ska en deltidsanställd arbetstagares lön först räknas upp till heltid.

Beredskapstjänst ersätts per beredskapstimme med

månadslön
     1400

Dock gäller följande:

 

Fredag – söndag

 

Från fredag kl 18.00 till lördag kl 07.00

månadslön
    1000

Från lördag kl 07.00 till söndag kl 24.00

månadslön
      700

Vid helger gäller följande

 

Från kl 18.00 dagen före till kl 07.00 trettondagen,
1 maj, Kristi himmelsfärds dag, 6 juni och alla helgonsdag. 

månadslön
    1000

Från kl 07.00 trettondagen, 1 maj, Kristi himmelsfärds
dag, 6 juni och alla helgons dag till kl 00.00 första
vardagen efter respektive helg.

månadslön
     
700

Från kl 18.00 på skärtorsdagen samt från kl 07.00 på pingst-, midsommar-, jul- och nyårsafton till kl 00.00 första vardagen respektive helg

månadslön
     350

Anmärkning

 

Lokala parter kan komma överens om att ersätta ovanstående helgdagar med samfundets högtider.

Beredskapsersättning betalas per pass för lägst åtta timmar.

Beredskapsersättningen inbegriper semesterlön.

 

Som inloggad kan du ladda ner uppdaterade sidor till avtalet nedan.

Relaterad information

Ändringar i avtalets § 7 mom 1.2 och 2.2