Korttidsstödet förlängs till den 30 juni 2021

Regeringen har föreslagit att korttidstödet förlängs till den 30 juni 2021 och kommer gälla retroaktivt från december 2020.

Om Riksdagen godkänner lagförslaget, så börjar den nya lagstiftningen gälla 15 februari 2021. Det kommer att gå att ansöka om statligt stöd från samma datum, och retroaktivt från december 2020.

Det nya regelverket innebär förändringar kring till exempel karenstid och antal stödmånader jämfört med tidigare. Korttidsavtal kan idag beviljas som längst nio månader i följd. Regeringen föreslår att den tidsgränsen tillfälligt tas bort under perioden fram till 30 juni 2021. Det betyder att korttidspermitteringar som beviljas under 2020 kommer kunna förlängas med upp till ytterligare sju månader.

Observera att du inte kan ansöka om stöd hos Tillväxtverket enligt det nya regelverket innan lagändringen träder i kraft i februari 2021.

Hur påverkar detta kollektivavtalen om korttidsarbete?

Sedan tidigare har Arbetsgivaralliansen träffat centrala kollektivavtal för korttidsarbete med fackförbunden, men då dessa löper ut 31 december 2020 så för vi nu samtal med våra motparter om att förlänga dessa. Redan existerande avtal kommer alltså att förlängas till att gälla efter 31 december 2020. Det blir inga nya centrala kollektivavtal om korttidsarbete innan Riksdagen godkänt lagförslaget. Vi återkommer när mer information finns att tillgå.

Vad innebär det att stödet kommer att förlängas i upp till sju månader?

Korttidspermittering kan i dag beviljas som längst i nio månader i följd. Regeringen har föreslagit att den tidsgränsen tillfälligt tas bort under perioden fram till den 30 juni 2021. I praktiken innebär det att korttidspermitteringar som har beviljats under 2020 kommer kunna förlängas med upp till ytterligare sju månader, eller som längst till 30 juni 2021.

Vilka nivåer kommer stödet vara på under förlängningen?

Under perioden fram till den 30 juni 2021 kommer stödet fortsatt vara förstärkt jämfört med de ordinarie nivåerna i lagen. Fram till mars 2021 kommer subventioneringsgraden att vara 75 procent. Under april, maj och juni 2021 blir subventioneringsgraden 50 procent. 

Kan de som har avslutat sin korttidspermittering söka stödet på nytt i och med förlängningen?

Ja, från 1 december 2020 kommer verksamheter som har avslutat sin korttidspermittering kunna använda det igen. Dock kan du inte ansöka förrän tidigast i februari 2021. I den ordinarie lagen finns det ett krav på att perioden är sammanhängande, men i och med att karenstiden tas bort fram till 30 juni 2021 kan företag som gått ur permitteringarna gå in i systemet igen.

När kommer man kunna ansöka om det förlängda stödet och när betalas pengarna ut?

Ansökan kommer att kunna göras så fort de nya reglerna träder i kraft, som det ser ut nu från 15 februari 2021. Ansökan kan avse tiden från 1 december 2020. Pengarna kan betalas ut så snart arbetsgivaren har godkänts för stöd.

Källa: Regeringen