Kristianstad Ishockeyklubb fick rätt

Tillväxtverkets beslut om återkrav av det utbetalade korttidsstödet om 668 307 kr som riktats mot Kristianstads Ishockeyklubb upphävs, eftersom saken redan har prövats i en tidigare rättegång.

Tillväxtverkets beslutade under 2022 att Kristianstad Ishockeyklubb skulle återbetala ett stöd på 668 307 kr som de fått i samband med coronapandemin. Motiveringen löd att hockeyklubben inte är långsiktigt hållbara eftersom de inte genererar stora vinster.

Överklagade till förvaltningsrätten

Arbetsgivaralliansen gjorde bedömningen att klubben visst varit berättigade till, och uppfyllde kraven för stödet. Med hjälp av chefjurist Madeleine Wagemyr hjälpte Arbetsgivaralliansen Kristianstad Ishockeyklubb att överklaga beslutet till förvaltningsrätten. Förvaltningsrätten gav ishockeyklubben rätt genom en dom som meddelades i januari 2023.

Tillväxtverket vägrade dock att acceptera domen och fattade därför ett nytt beslut om återkrav avseende stödet om 668 307 kr.

Överklagade till förvaltningsrätten

Arbetsgivaralliansen hjälpte klubben att överklaga beslutet igen till förvaltningsrätten med hänvisning till att Tillväxtverket inte får ersätta ett avgörande från en förvaltningsdomstol som varit gynnande med ett beslut om samma sak som är till nackdel för ishockeyföreningen. Förvaltningsrätten gav dock Tillväxtverket rätt.

Överklagade till kammarrätten

Arbetsgivaralliansen överklagade då domen till kammarrätten som konstaterade att Arbetsgivaralliansen och ishockeyklubben hade rätt i sin bedömning. Tillväxtverket hade varit förhindrat att initiera en ny prövning av samma sak och beslutet om återkrav upphävdes därmed av kammarrätten.

Grattis Kristianstad Ishockeyklubb!

Väldigt nöjd med utgången i målet. När man fått sin sak prövad i domstol och fått rätt måste man kunna lita på att det gäller och att man inte kan riskera att hamna i samma process igen.

Madeleine Wagemyr, chefsjurist och ombud