Kristina Youssef är årets ledarstipendiat

Årets stolta ledarstipendiat heter Kristina Youssef och arbetar till vardags på Studieförbundet Bilda.

Motiveringen lyder:

"Kristina är en stark banbrytande ledare som verkar i flera sammanhang. Hon leder och utbildar scoutledare inom Koptiskt Ortodoxa kyrkor, hon leder hälso- och träningsgrupper, leder grupper i språkträning leder olika kvinnogrupper med fokus på integration. Hon utbildar ideella ledare i att ordna trygga och respektfulla möten för barn. Som förtroendevald har hon gått före och banat väg. Ofta har hon varit första eller enda kvinna i styrelser. Hennes sätt att leda inspirerar och stärker många kvinnor och män, unga och äldre, ja alla de som hon möter i sitt arbete och i sina ideella uppdrag. Kristina är en mycket värdig vinnare av Arbetsgivaralliansens ledarstipendium 2020."

Kristina tackar för stipendiet på 25 000 kr, som hon menar motiverar henne ytterligare i hennes dagliga arbete.

Tidigare stipendiater

Stipendiet delades ut första gången 1995.

Stipendiet är personligt. Stipendiaten kan själv besluta om det ska användas till någon verksamhet eller speciellt ändamål.

Inger Ashing (2018)
Ulrika Sandmark (2017)
Helene Bergstedt (2016),
Lotta Säfström (2015),
Pia Sundhage (2014),
Britten Månsson-Wallin (2013)
Marika Markovits (2012),
Karin Mattsson Weijber (2011),
Ingegerd Lusensky (2010),
Anna Iwarsson (2009),
Elisabeth Sörhuus (2008),
Alice Bah Kuhnke (2007),
Karin Wiborn (2006),
Marita Skogum (2005),
Britt-Marie Rossiter (2004),
Tilde Björfors (2003),
Marika Domanski Lyfors (2002),
Eva Önnesjö (2001),
Birgitta Notlöf (2000),
Barbro Dahlbom-Hall (1999),
Christina Odenberg (1998),
Sofia Modigh (1997),
Solveig Ternström (1996),
VictoriaAkademin (1995).