Tidskriften Kurage sätter fokus på det civila samhället

Kurage är en idétidskrift för ledare i det civila samhället. Tidskriften som just fyllt åtta år tar upp ämnen som rör civilsamhället och vill vara en plattform för debatt. Arbetsgivaralliansen har det senaste året varit en av deltagarna i utgivningsrådet för Kurage.

Tidskriften kommer ut med fyra nummer per år och varje nummer har ett nytt tema. Kurage vill både bredda och fördjupa debatten om det civila samhället och samtidigt öka förståelsen för vad civilsamhället är. Tidskriften riktar sig främst till ledare inom ideella organisationer men också till alla som privat eller i tjänsten är intresserad av det civila samhället.

Arbetsgivaralliansen är med i utgivningsrådet

Utgivningsrådet ska bidra till Kurage långsiktiga utveckling och träffas två gånger per år. Förutom Arbetsgivaralliansen sitter ABF, Ideell Arena, SISU Idrottsutbildarna, Folkbildningsrådet och LSU i rådet. Tidskriften är helt fristående redaktionellt.

– Kurage har en viktig roll i att fördjupa debatten om det civila samhället och därför vill vi engagera oss i utgivningsrådet och bidra till Kurages fortlevnad och utveckling. Vi vill också hjälpa till att sprida den idédebatt som Kurage skapar bland våra medlemmar, säger Ellinor Forsberg, kommunikationschef på Arbetsgivaralliansen.

Tidskriften ges ut av Idealistas förlag. Artiklar och mer om tidskriften finns på Kurage webbplats.