Kurser och seminarier via Trygghetsrådet TRS

Kompetensutveckla dig med Trygghetsrådet TRS i höst!

Seminarium: Utvecklingssamtal

Under dagen får deltagarna möjlighet att diskutera egna erfarenheter av utvecklingssamtal, pröva övningar kring reflektion och feedback samt hur man genomför ett utvecklingssamtal med en mall som grund.Deltagarna får med sig en mall för utvecklingssamtal som kan anpassas efter den egna organisationens förutsättningar och behov.

  • Syftet med utvecklingssamtal
  • Koppling mellan verksamhetens mål och individens utveckling
  • Dialog, återkoppling och kommunikation som viktiga ingredienser i utvecklingssamtalet
  • Att förbereda och genomföra ett utvecklingssamtal

Målgrupp

Seminariet är öppet för organisationer som är anslutna till TRS. Det riktar sig främst till anställda med personal- eller arbetsledaransvar som deltar eller har deltagit i en process för verksamhets- och kompetensutveckling.

Tid och anmälan

Utvecklingssamtal: 1 oktober, Göteborg

Utvecklingssamtal: 3 oktober, Stockholm

 Seminarium: Grupputveckling

Seminariet om grupputveckling  har vi utvecklat efter att ha identifierat behov vi sett när vi jobbat med projekt för verksamhetsutveckling i organisationer. Mer information om seminariet kommer längre fram. Men boka redan nu tiden!

Tid och anmälan

Grupputveckling: 5 november, Stockholm

 Seminarium: Sätt rätt mål!

Vi jobbar med ett fall där deltagarna får sätta mål för en annan organisation. Teori blandas med praktiska övningar. Vi testar olika frågor som används för att sätta tydliga mål, vi går igenom ansvar för mål samt aspekter på förändring i förhållande till mål.

Målgrupp

Hela eller delar av ledningsgrupper och/eller projektgrupper som genomför ett TRS-projekt eller som vill uppdatera sina kunskaper om hur man formulerar mål. Organisationen ska vara ansluten till TRS.

Tid och anmälan

Sätt rätt mål: 8 oktober, Stockholm

Seminarium: Verksamhets- och kompetensutveckling

Under seminariet får du veta mer om hur din organisation kan arbeta med verksamhets- och kompetensutveckling enligt TRS process.

Vi berör frågor som är viktiga för en verksamhet, till exempel framtid, nutid, händelser i omvärlden, hur man går från vision till mål samt hur man kan koppla kompetensutveckling till målen. Vi blandar teori med praktiska övningar. Under lunchseminariet får du även möjlighet att knyta värdefulla kontakter och utbyta erfarenheter kring verksamhets- och kompetensplanering.

Målgrupp

Seminariet är öppet för organisationer som är anslutna till TRS och riktar sig till de som vill veta mer om hur ett projekt går till. Målgruppen är chefer, fackliga representanter och/eller medarbetarrepresentanter samt personalansvariga.

Tid och anmälan

Verksamhets- och kompetensutveckling: 27 september, Göteborg

Verksamhets- och kompetensutveckling: 28 september, Malmö

Verksamhets- och kompetensutveckling: 3 september, Umeå

Verksamhets- och kompetensutveckling: 10 september, Stockholm