Lagändringar inför 2016

Det nya året innebär att en del beslutade lagändringar träder i kraft.

Bortre tidsgräns i sjukförsäkringen avskaffas

Riksdagen har beslutat att avskaffa den bortre tidsgränsen i sjukförsäkringen från och med den 1 februari 2016. Förändringarna påverkar inte arbetsgivares roll i sjukskrivningsprocessen.

Ändringarna i socialförsäkringsbalken innebär att det inte längre kommer finnas någon begränsning i tid för Försäkringskassan att betala ut sjukpenning.

Detsamma kommer att gälla för sjukpenning i särskilda fall, rehabiliteringspenning och rehabiliteringspenning i särskilda fall. Äldre bestämmelser ska fortfarande gälla för sjukpenning och andra berörda förmåner som avser tid före ikraftträdandet.

I samband med detta kommer det arbetsmarknadspolitiska programmet arbetslivsintroduktion , ALI, fasas ut och upphöra.

Nya regler om arbetsgivaravgifter för ungdomar

Riksdagen har beslutat att tidigarelägga avskaffandet av ungdomsarbetsgivaravgifter med en månad, det vill säga från och med den 31 maj 2016. 

  • För arbetstagare som inte har fyllt 25 år senast den 31 december 2015, blir arbetsgivaravgifterna 25,46 procent under perioden januari till maj 2016.
  • Från och med juni månad 2016 blir det ordinarie arbetsgivaravgifter även för unga, det vill säga 31,42 procent.

Höjning av grundnivån i föräldraförsäkringen

Grundnivån i föräldrapenningens höjs från 225 kronor per dag till 250 kronor per dag från och med den 1 januari 2016