Ledarstipendium 2023

Arbetsgivaralliansens ledarskapsstipendium 2023 går till Lars Strannegård!

Årets ledarskapstipendiat är Lars Strannegård, rektor på Handelshögskolan i Stockholm.

Juryns motivering lyder:

Lars är en entusiasmerande och visionär ledare. Genom Lars engagerande ledarskap har Handelshögskolan aktivt bidragit till debatter i viktiga samhällsfrågor. Han har också förflyttat skolan från ett nationellt lärosäte med internationella inslag till ett internationellt lärosäte där mångfald är en självklarhet.
Konst och bildning är viktiga delar som Lars arbetat hårt och framgångsrik med att föra in och som idag är en naturlig del av skolans prägel.
Under Lars ledning rankas Handelshögskolan högst bland handelshögskolorna i Norden.

Lars besöker Arbetsgivaralliansens stämma den 24 april för att ta emot sitt stipendium och för att hålla ett föredrag för våra medlemmar och förtroendevalda. 

Föredraget "Bildning i en digital tid" utgår från Strannegårds bok "Kunskap som känns".
Under sitt framträdande kommer han att belysa hur estetiska upplevelser kan fungera som en nyckel till att förstå andras erfarenheter, koppla samman större skeenden med fakta och hur historien är länkad till nuet.

Läs mer om boken >>

Grattis Lars!