LAS-utredningarna klara

Måndag 7 juni 2021 presenterade arbetsmarknadsministern förslagen i de tre utredningarna om en reformerad arbetsrätt. Hur detta påverkar Arbetsgivaralliansens medlemmar vet vi inte ännu.

I december 2020 skrev tjänstemannaförbundet PTK, IF Metall, Kommunal och Svenskt Näringsliv under den så kallade LAS-överenskommelsen. Efter det tillsattes tre utredningar för att överenskommelsen skulle bli lag.

Under en pressträff måndag 7 juni 2021 presenterades resultatet av utredningarna, som innehåller tre olika delar:

  • Anpassning av arbetsrätten
  • Grundläggande omställnings-och kompetensstöd
  • Ett nytt offentligt studiestöd

Till pressmeddelandet om de tre utredningarna >>

Arbetsgivaralliansen är remissinstans

Tanken är att den nya lagstiftningen ska vara på plats redan nästa år, men först ska förslagen ut på remiss. Det är ett ovanligt lagförfarande som helt bygger på en partsöverenskommelse mellan Svenskt Näringsliv, PTK, Kommunal och IF Metall. Arbetsgivaralliansen är remissinstans och remissvaret ska lämnas in senast 15 september 2021. Inför detta kommer vi att inhämta synpunkter från alla sju branschkommittéer. Arbetsgivaralliansens remissvar kommer även innehålla kritik mot att man inte inhämtat hela arbetsmarknadens synpunkter, utan bara bygger sitt förslag på partsöverenskommelsen.

Då Arbetsgivaralliansen inte är med i Svensk Näringsliv utreder vi nu hur förslagen kommer att påverka våra medlemmar. Vi återkommer i frågan.

Maria Liljedahl, chefsförhandlare Arbetsgivaralliansen