Arbetsgivaralliansens ledarstipendiat 2022

2022 års ledarstipendium har tilldelats Kerstin Oderhem från EFS – en missionsrörelse i Svenska Kyrkan.

Vi vill gratulera Kerstin Oderhem som tilldelats Arbetsgivaralliansens ledarstipendium med motiveringen:

Motivering

Kerstin Oderhem är en ledare som inspirerar och lyfter både medarbetare och medlemmar. En utomordentlig kommunikatör som skapar en stark vi-känsla i rörelsen hon leder.
Som missionsföreståndare har hon lanserat samt implementerat en ny vision för rörelsen. Hon har också genomfört en nationell organisationsförändring för att effektivisera rörelsens resurser. Kerstin visar gång på gång hur man kan vara en färgstark, hoppingivande och positiv röst i ett klimat som ofta präglas av polarisering, konflikt och oro.
Missionsföreståndaren i EFS har utmärkt sig på samtliga kriterier som finns definierade i Arbetsgivaralliansens stipendium. Hon leder en verksamhet som går i takt med tiden och som är anpassad till dagens samhälle. Kerstin har ett engagemang i idéburet arbete som engagerar många medlemmar.
Kerstin är en mycket värdig mottagare av Arbetsgivaralliansens ledarstipendium 2022.

Grattis!

Arbetsgivaralliansens stipendium delas varje år ut till en person i ledande ställning. Hen ska vara en god förebild som ledare och verka för det civila samhället. 

Kriterier för Arbetsgivaralliansens ledarstipendiat

Ledarstipendiaten ska ha en tydlig ledarprofil:

  • vara banbrytande i verksamhetsformer och ledarskap
  • delegera och ge ansvar så att medarbetarna växer
  • inte vara rädd att fatta obekväma beslut
  • inspirera medarbetarna
  • uppmuntra medarbetarnas egna initiativ
  • hantera krissituationer och gå vidare
  • utveckla verksamheten, även i svåra situationer
  • inse vikten av kommunikation internt och externt samt själv vara en god kommunikatör.

Stipendiaten ska vara ”banbrytande” och våga gå sin egen väg eller ha utmärkt sig som ledare utifrån kriterierna nedan. Hen ska leda en verksamhet som ”går i takt med tiden” och som är anpassad till dagens samhälle. Hen ska vara en god förebild som ledare och verka för det civila samhället. Hen ska ha ett engagemang i ideellt och idéburet arbete och utmärkelsen ska rikta uppmärksamheten på den ideella sektorn.

Arbetsgivaralliansens stipendium

Stipendiet på 25 000 kronor är personligt och delades ut första gången 1995. Stipendiaten kan själv besluta om det ska användas till någon verksamhet eller speciellt ändamål.

_______________________________________________ 

Tidigare stipendiater:

Eva Larsen (2021)x§
Helena Esbjörnsson (2020)
Tina Youssef (2019),
Inger Ashing (2018),
Ulrika Sanmark (2017),
Helene Bergstedt (2016),
Lotta Säfström (2015),
Pia Sundhage (2014),
Britten Månsson-Wallin (2013)
Marika Markovits (2012),
Karin Mattsson Weijber (2011),
Ingegerd Lusensky (2010),
Anna Iwarsson (2009),
Elisabeth Sörhuus (2008),
Alice Bah Kuhnke (2007),
Karin Wiborn (2006),
Marita Skogum (2005),
Britt-Marie Rossiter (2004),
Tilde Björfors (2003),
Marika Domanski Lyfors (2002),
Eva Önnesjö (2001),
Birgitta Notlöf (2000),
Barbro Dahlbom-Hall (1999),
Christina Odenberg (1998),
Sofia Modigh (1997),
Solveig Ternström (1996),
VictoriaAkademin (1995).