Lönekartläggning ger inte jämställda löner

Riksrevisionens granskning av effekten av lönekartläggningar visar att de inte motverkar löneskillnader mellan könen i någon större utsträckning.

Arbetsinsatsen bedöms dessutom som krävande av arbetsgivare, särskilt sett till resultatet. Löneskillnaderna mellan män och kvinnor var under 2016 hela 12 procent, mellan arbetstagare hos samma arbetsgivare var motsvarande siffra 6 procent. Hos små arbetsgivare är skillnaderna något lägre. Riksrevisionens bedömning är att aktuell statistik ska tas fram för att bättre kunna bedöma läget och att diskrimineringslagen följaktligen behöver ses över.

Lönekartläggningar är ett av statens verktyg för att främja jämställdhet i arbetet. Samtliga arbetsgivare måste årligen göra en kartläggning som inkluderar lön och andra förmåner. Om företaget dessutom har över tio anställda ska såväl kartläggningen som åtgärderna dokumenteras.

På vår webbplats har vi sammanställt information om hur du praktiskt går tillväga för att göra en kartläggning på din arbetsplats.

Källor

Riksrevisionen.se: Diskrimineringslagens krav på lönekartläggning bör ses över

DO.se: E-utbildning om lönekartläggning – lär dig mer om lönekartläggning