Lyckat kompetensprogram för Vård och Omsorg

Arbetsgivaralliansens och TRS kompetensprogram för bransch Vård och Omsorg har nu avslutats. Resultatet har varit positivt och till hösten planeras en ny omgång.

Hösten 2020 introducerade Arbetsgivaralliansen och TRS fem fristående och kostnadsfria utbildningsmoduler – med mentorstöd i varje – för att stärka idéburen vård och omsorgs utveckling. Kvalitetssäkring, social hållbarhet, förändringsledning och mer verksamhet för pengarna är några av de saker som varit i fokus.

Uppskattat upplägg

Resultatet har varit positivt eftersom de medverkande organisationerna själva kunnat välja hur många moduler de skulle delta i. Egna mentortillfällen har också gjort det möjligt att anpassa kunskaperna från seminariet till den egna organisationens behov. Deltagarnas erfarenheter varierar. Några har blivit bekräftade i att de gör rätt medan andra behövt göra mindre justeringar. Vissa har behövt omforma ledningsarbetet helt för att anpassa sig till nya förutsättningar.

En annan framgångsfaktor är att varje organisation kunnat välja vem från organisationen som deltagit i respektive modul, så att rätt person kan gå relevant modul. Totalt deltog 9 organisationer och 29 personer med ansvar inom aktuell modul. Tre organisationer deltog i alla fem moduler. Två organisationer i fyra moduler, två organisationer i två moduler och två organisationen i bara en modul.

De fem modulerna

  • Kvalitetssäkring av ledningsgruppens funktion och arbetssätt
  • Utveckla verksamhetens förmåga att vara en attraktiv arbetsplats och öka den social hållbarheten
  • Lära sig verktyg som gör att organisationen kan visa sin samhällsnytta i ekonomiska termer genom SROI (Social Return Of Investment)
  • Förbättringsarbete genom verktyg som gör det möjligt att i små steg stärka sin verksamhet och lära sig att se vilka förändringar som är nödvändiga att agera på och hur man kan särskilja dessa från temporära inflytanden
  • Skapa tillväxt och utrymme för bättre ekonomi genom nya sätt att använda bokslut som verktyg i att se framtida möjligheter för organisationens ekonomiska utveckling

Inom varje modul innebar deltagande i ett seminarium plus att varje organisation som deltar i modulen får möjlighet till 2 – 3 mentorträffar för att fördjupa de kunskaper som väckt intresse.

Favorit i repris inför 2021/2022

Inför hösten och våren har TRS Trygghetsrådet ett nytt erbjudande för er som är Arbetsgivaralliansens medlemmar inom Vård och Omsorg. Det uppskattade upplägget med fristående moduler fortsätter. Det gör även upplägget med egna mentorer som ger fördjupat stöd för önskad kompetensutveckling i er organisation. Så ladda för en ny inspirerande omgång med kompetensutveckling inom Vård och Omsorg under 2021/2022!

Projektledare under 2020/2021 var Tommy Edlund från TRS. Projektgruppen bestod av deltagare från Vårdförbundet, Arbetsgivaralliansen och TRS.