Många tidsbegränsat anställda missar TRS stöd

Under våren har många tidsbegränsade anställningar avslutats. I TRS omställningsavtal omfattas även tidsbegränsat anställda, eller visstidsanställda som det ibland kallas.

Den här gruppen medarbetare är de som först har drabbats när verksamheter tvingats dra ner eller stänga på grund av pandemin. TRS har upptäckt att många inte vet att även visstidsanställda omfattas av TRS omställningsavtal och behöver nu hjälp att nå ut till den gruppen.

Brevet som bifogats nedan är riktat till den tidigare visstidsanställde, så ge det gärna till berörd person. 

Via denna länk finns även en kort information riktad till tidsbegränsat anställda, som du gärna får använda och dela till dem det berör. 

TRS finns i hela landet och den anställde kan få hjälp och stöd utifrån sina behov, som exempelvis kompetensutveckling eller praktik, på vägen till sitt nästa jobb. Den anställde får coachning av egen rådgivare från TRS.

I höst planerar TRS fler kommunikationsinsatser med information om det stöd de erbjuder.