Medlare inkallade i fotbollsförhandlingar

Arbetsgivaralliansen och Unionen har kallat in medlare i förhandlingarna gällande avtal för elitfotbollsspelare.

Medlingsinstiutet är inkallade att medla i förhandlingarna om ett nytt avtal för elitfotbollsspelare då Arbetsgivaralliansen och Unionen inte lyckats komma överens. Tidigare avtal tecknades år 2012 och ska nu förnyas.

Det som kvarstår och som nu medlare ska hjälpa till att reda ut är dels frågan om spelarnas pensioner. I det förra avtalet kom parterna överens om en avsättning på 4,5 procent. Nu anser Unionen att den siffran ska höjas till 6 procent, till samma nivå som för elitishockeyspelare.

– En höjning till 6 procent skulle innebära en kostnadsökning med drygt 13 miljoner kronor för berörda klubbar, säger Annika Eidfelt, förhandlingschef på Arbetsgivaralliansen. 

Utöver spelarnas pensioner har Unionen yrkat på spelarnas rätt till 14 dagars 100-procentig kompensation vid arbetsskada.

 

Kollektivavtal för elitfotbollsspelare