Information om uppmaningar att rapportera tjänstemän/arbetare till Fora och Collectum

För tillfället går Fora och Collectum ut med en uppmaning till de medlemmar som har medarbetaravtal att ange vilka av medarbetarna som är tjänstemän respektive arbetare. För dig som är ansluten till någon av Arbetsgivaralliansens medarbetaravtal vill vi förtydliga att samtliga anställda anses som tjänstemän i pensions- och försäkringshänseende.

För tillfället går Fora och Collectum ut med en uppmaning till de medlemmar som har medarbetaravtal att ange vilka av medarbetarna som är tjänstemän respektive arbetare.

För dig som är ansluten till någon av Arbetsgivaralliansens medarbetaravtal inom Vård och Omsorg, Folkhögskola, Skola/Utbildning och Trossamfund och Ekumeniska Organisationer vill vi förtydliga att för dessa avtal räknas samtliga anställda som tjänstemän i pensions- och försäkringshänseende.

Du ska alltså rapportera alla dina anställda som tjänsteman.