Minska smittspridning via kanyler inom vården

Arbetsmiljöverket uppmanar nu till ökad försiktighet vid användning av kanyler inom vården för att motverka smittspridning. I samband med injektioner exempelvis vid insulinbehandling eller vaccination krävs alltid så kallade sticksäkra produkter.

I samband med injektioner, exempelvis vid insulinbehandling eller vaccination, krävs alltid så kallade sticksäkra produkter. Detta innebär att kanylen ska ha integrerad, och i vissa fall även dubbel integrerad, skyddsfunktion.

Utöver upphandling av sticksäkra produkter bör arbetsgivaren se till att personalen har utbildning och tydliga rutiner för arbetet med kanyler. Att arbeta förebyggande med detta är en del av det systematiska arbetsmiljöarbetet inom vården. Vi har samlat information om undersökning av arbetsförhållandena, riskbedömning, handlingsplaner och uppföljning på våra rådgivningssidor. På Arbetsmiljöverkets webbplats finns även föreskrifter om smittrisker, toxinpåverkan och överkänslighet.

Arbetsmiljöverket.se: Arbetstagare ska använda kanyler med integrerad skyddsfunktion