Missat att betala in pension för en anställd?

Det är lätt hänt att en anställd glöms bort när det är dags att rapportera in lön till Collectum. Så här gör du om du missat att betala in pension för en anställd.

Vanligast är att en anställd som endast varit på plats en kortare tid inte får någon premie inbetald, men det kan även vara så att arbetsgivaren har flera arbetsplatser och att den som ansvarar för pension och försäkring helt enkelt inte informerats om att någon anställts. Ibland har inget avtal med pensionsadministratören tecknats varvid ingen i personalgruppen fått några inbetalningar alls.

Retroaktiv anmälan

Oavsett anledningen och hur många anställda det berör så bör ni se till att så snabbt som möjligt anmäla in dessa till Collectum. Anmälan görs då retroaktivt från första anställningsdagen och med den årslöneuppgift som gällde då. Därefter ska varje löneförändring under perioden fram tills dagens datum läggas in (rapportera löneförändring).

Eftersom arbetstagaren förlorat ränta / utveckling på kapital som ett resultat av den försenade inbetalningen av premie så kommer Collectum att debitera ett premietillägg. Tilläggets storlek förändras över tid men är i dagsläget 8 % för  ITP 1 och för ITP 2 ca 6 %.

Någon ytterligare åtgärd behöver inte vidtas. Arbetsgivaren som rapporterar retroaktivt och betalar tillägget följer både gällande kollektivavtal och försäkringsvillkor och korrigeringen i sig är således inte förhandlingspliktig.