Motverka otillåten påverkan inom idrotten

BRÅ har släppt rapporten ”Motverka otillåten påverkan inom idrotten” som visar på utsatthet i form av trakasserier, hot och våld mot olika funktioner inom bandy, basket, fotboll och ishockey.

Enligt Brottsförebyggande rådet, BRÅ, förekommer det att personer inom idrotten utsätts för trakasserier, hot, våld och korruptionsförsök. I den nya rapporten beskrivs i vilka situationer det sker, vilka det är som står bakom händelserna och hur detta kan förebyggas och motverkas. Studien har ett särskilt fokus på otillåten påverkan, det vill säga de händelser där den drabbade uppfattar att syftet var att påverka yrkesutövningen.

Undersökningen omfattar idrotterna fotboll, ishockey, basket och bandy. Det handlar främst om funktioner inom herridrott på elitnivå. Rapporten baseras på 106 intervjuer, deltagande observationer samt en genomgång av akter från Polismyndigheten, Ekobrottsmyndigheten och Skatteverket.
Läs rapporten på BRÅ:s webbplats.