Flera åtal om mutbrott mot hemtjänstpersonal

Under 2019 åtalades fyra personer inom hemtjänst för mutbrott. Vård och omsorg är en utsatt bransch för korruption eftersom anställda kan få en nära relation till brukare. Som arbetsgivare är det viktigt med tydliga riktlinjer och utbildning för att motverka korruption.

2019 meddelades totalt 28 domar för mutbrott. Flest domar meddelades inom byggbranschen och transport och anläggning. Inom vård och omsorg åtalades fyra personer 2019. Tre av fallen berörde hemtjänstanställda och ett av fallen föräldrarna till en hemtjänstanställd.

Viktigt med tydliga riktlinjer

Det är viktigt att du som arbetsgivare har tydliga riktlinjer på plats och löpande utbildar personalen i vad som gäller. Det är inte tillåtet att en anställd tar emot en gåva från en brukare, inte heller när värdet på gåvan är litet. Även andra förmåner än direkta gåvor kan vara otillåtna. De flesta vill göra rätt men det är inte alltid enkelt att dra gränsen mellan professionell relation och vänskap. Säkerställ att det finns rutiner för hur missförhållanden rapporteras in och dokumentera och följa upp alla händelser.