Myndigheten för arbetsmiljökunskap invigd

Sveriges nya kunskapscentrum för arbetsmiljöforskning är nu invigt. Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson klippte högtidligt det blågula bandet tillsammans med generaldirektör Nader Ahmadi vid en invigning den 15 augusti på Gävle slott.

Den nya myndighetens uppgift är att fungera som ett nationellt kunskapscentrum för frågor om arbetsmiljö och bidra till att kunskap om arbetsmiljö kommer till användning i praktiken. Myndigheten för arbetsmiljökunskap, MynAK, startade den 1 juni 2018 och har sitt säte i Gävle.

Arbetsgivaralliansen en av initiativtagarna

Arbetsmarknadens centrala parter, där Arbetsgivaralliansen ingår, skrev ett partsgemensamt brev 2013 till den dåvarande regeringen ledd av Fredrik Reinfeldt. I brevet framhöll vi att det behövs ett sammanhållande kunskapscentrum för arbetsmiljö med ett interdepartementalt samråd tillsammans med arbetsmarknadens centrala parter för att öka möjligheterna att uppnå ett hållbart arbetsliv där fler kan etablera sig och fler blir kvar längre. 2016 tillsatte regeringen en utredning med uppdrag att föreslå hur ett nationellt centrum för samling och spridning av kunskap och forskningsresultat om arbetsmiljö och för utvärdering av arbetsmiljöpolitik bör inrättas och utformas. Arbetsgivaralliansen har varit remissinstans för förslaget och i vårt remissyttrande var vi i stort positiva till lagt förslag.