Nominera kandidater till valberedningen

Inför nästa år blir två platser i Arbetsgivaralliansens valberedning vakanta. Vem vill du se i valberedningen?

Inför stämmans val till valberedning ställer två av tre sina platser till förfogande. Ditt engagemang är därför väldigt viktigt. Vet du någon du tycker passar i valberedningen?

Nominera dina kandidater senast fredag 13 mars genom att e-posta till svar@arbetsgivaralliansen.se

Dagens valberedning består av:

Solveig Sundequist (ordförande) – ställer sin plats till förfogande

Karin Wiborn – ställer sin plats till förfogande

Roger Johansson – står till förfogande även nästa år

Tack Solveig!

Vi vill tacka Solveig för sitt mångåriga engagemang i valberedningen. Hon startade sitt arbete inom Arbetsgivaralliansen som ledamot i Branschkommitté Idrott redan 1989 och ingick från 1993 även i Förhandlingsdelegationen. Sedan 2003 har Solveig arbetat i valberedningen, där hon också blev ordförande 2008.

Så här säger Solveig själv om tiden inom Arbetsgivaralliansen:

"Så många intressanta och roliga år! Tiden har bara rusat iväg!"