Nu har nya LAS klubbats

Efter många och långa förhandlingar mellan fack och arbetsgivare har nu riksdagen fattat beslut om nya LAS, lagen om anställningsskydd.

Alla som arbetar i Sverige berörs av nya reglerna i lagen om anställningsskydd, det som kallas LAS.
En viktig skillnad från tidigare är att alla kommer att beröras av nya LAS, oavsett om man omfattas av kollektivavtal eller inte.

Här har vi samlat de vanligaste frågorna som du som arbetsgivare bör ha koll på.