Civilsamhällets insatser för de mest utsatta stärks med 100 miljoner kronor

Organisationer som arbetar för människor i socialt särskilt utsatta situationer samt de som motverkar äldres ofrivilliga ensamhet och isolering kan söka medel.

Den 12 maj presenterade regeringen en satsning på 100 miljoner kronor till civilsamhällets insatser för människor i socialt särskilt utsatta situationer och mot äldres ensamhet under coronapandemin. Den 4 juni har det beslutats hur de 100 miljoner kronorna ska fördelas.

Stöd till organisationer som arbetar för människor i socialt särskilt utsatta situationer:

Regeringen har den 4 juni beslutat en ny förordning om statsbidrag till organisationer som arbetar för människor i socialt särskilt utsatta situationer. Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) kommer fördela statsbidraget på sammanlagt 50 miljoner kronor. Statsbidraget kan sökas av ideella föreningar och vissa trossamfund som bedriver verksamhet som riktar sig till människor som befinner sig i socialt särskilt utsatta situationer.

De grupper som civilsamhällets organisationer har lyft fram som socialt särskilt utsatta är bland annat hemlösa, EU-migranter och personer som har svårt att tillgodogöra sig samhällsinformation.

Förordningen trädde i kraft den 7 juni 2020.

Mer information om hur bidraget söks finns på MUCF:s webbplats.

Stöd för att motverka äldres ofrivilliga ensamhet och isolering:

50 miljoner kronor avsätts för att underlätta för utsatta äldre som drabbas av social isolering till följd av virusutbrottet. Medlen kommer att fördelas av Socialstyrelsen till organisationer som sedan tidigare beviljats medel år 2020, för att utöka redan beviljade projekt och verksamheter. Det kan exempelvis vara lokala telefonjourer, digitala mötesplatser, hjälp med praktiska göromål och samarbeten med hemtjänsten. 


Mer information om hur medlen fördelas lämnas av Socialstyrelsen.