Ny förstudie om kompetensutveckling inom idéburen vård och omsorg

Arbetsgivaralliansen inleder nu en förstudie om kompetensförsörjning och kompetensutveckling inom idéburen vård och omsorg.

Vård- och omsorgsbranschen står inför stora utmaningar när det gäller att rekrytera kvalificerad personal. Många fler behöver arbeta inom sektorn i framtiden. Bristen på utbildad vårdpersonal gör att vi redan idag ser en ökad konkurrens mellan offentlig sektor, privata företag och idéburna verksamheter om kvalificerad personal. Det försvårar kompetensförsörjningen för bransch Vård och omsorg.

Arbetsgivaralliansen vill verka för tillväxt och utveckling av branschen och har därför initierat samtal med Trygghetsrådet TRS, om ett branschprojekt för kompetensförsörjning och kompetensutveckling. PTK är informerade och har ställt sig positiva till ett projekt.

Förstudie ska utreda och analysera behov

Vi inleder nu en förstudie med syfte att utreda och analysera vilka behov, sett ur flera perspektiv, som finns inom bransch Vård och omsorg. Vi antar att ett sådant behov är verksamheternas förmåga att rekrytera och behålla personal i högre utsträckning. Vi antar också att det finns flera behov som vi inte har identifierat än. Förstudien genomförs under hösten 2018 och ligger till grund för beslut om genomförandeprojekt under 2019. Tidsramarna kan komma att revideras något.

Bidra med era utmaningar

Vi behöver er input kring vilka utmaningar ni står inför, om möjligt nu redan under september. Kontakta gärna projektledare Lars Pettersson, lars@skommerudden.se eller branschansvarig Jenny Stake Fredriksson, jenny.stake-fredriksson@arbetsgivaralliansen.se.