Ny informationssatsning mot sexuella trakasserier

Regeringen satsar ytterligare 3,5 miljoner kronor på att motverka diskriminering på arbetsmarknaden under 2018.

Dagens regeringsbeslut innebär två uppdrag till (DO) respektive Arbetsmiljöverket (AV) om att stärka kunskapen och stödja arbetet mot sexuella trakasserier. Myndigheterna ska tillsammans ta fram en digital plattform med stöd till arbetsgivare för att förebygga och förhindra sexuella trakasserier.

DO ska även genomföra särskilda främjande- och tillsynsinsatser. DO får totalt 2,5 miljoner kronor. AV får totalt 1 miljon kronor.