Ny spellag vid årsskiftet

Mycket har hänt på spelmarknaden de senaste åren. Spel har digitaliserats och många aktörer har sitt säte utomlands. Den 1 januari 2019 införs en ny spellag i Sverige.

Spelmarknaden delas upp mellan en konkurrensutsatt del, som främst omfattar spel online och vadhållning, spel för allmännyttiga ändamål som främst omfattar lotterier och bingo och statliga spel som främst omfattar de statliga kasinona och spel på värdeautomater. Ett licenssystem införs där aktörer som agerar på den svenska spelmarknaden måste ha licens. Med den nya lagen ställs bland annat krav på hög säkerhet och att negativa konsekvenser av spelande ska begränsas. En ny brottsrubricering, spelfusk, införs. Lotteriinspektionen blir Spelinspektionen och tillsynsmyndighet.

Spel fortsatt skattebefriat för ideell sektor

Spel för allmännyttiga ändamål blir fortsatt skattebefriat medan övrigt licenspliktigt spel beskattas med 18 procent. Frågan om var onlinebingo hör hemma har diskuterades och det slutade med att riksdagen beslutade att både ideell sektor och kommersiella aktörer får bedriva bingo online.