Ny webbplats om arbete och företagande i Sverige

En ny webbplats samlar information för utländska arbetstagare, egenföretagare och arbetsgivare på ett och samma ställe.

Tidigare har utländska målgrupper behövt leta på flera olika myndigheters sajter. Nu finns istället en överblickbar guide över vad man behöver för att arbeta eller vara verksam i Sverige samlad på en plats, workinginsweden.se. Här finns bland annat information om vilka regler som gäller om man vill komma till Sverige för att jobba eller starta företag och svar på frågor om hur det funkar med arbetstillstånd, lönesättning och anställning på den svenska arbetsmarknaden.

Den nya webbplatsen är ett resultat av ett regeringsuppdrag som gavs till Arbetsförmedlingen, Arbetsmiljöverket, Försäkringskassan, Kommerskollegium, Migrationsverket, Skatteverket, Tillväxtverket och Svenska institutet. Svenska institutet har lett arbetet. Målet är att det ska bli lättare att genomföra verksamhet i Sverige och att arbetstagare ska känna till sina rättigheter. Uppdraget stödjer också Sveriges exportstrategi och investeringsfrämjande, bland annat genom att göra det enklare för utländska företag som överväger att etablera sig i Sverige.

Relaterad information