Nya åtgärder som gäller från den 8 december för att begränsa spridning av covid-19

De nya råden och rekommendationerna som börjar gälla onsdag den 8 december, är steg ett av tre i den plan för coronaåtgärder.

Folkhälsomyndigheten kompletterar tidigare åtgärder med rekommendationer till arbetsgivare, till allmänheten, till kollektivtrafik och med allmänna råd till serveringsställen från och med den 8 december i syfte att minska smittspridningen. Rekommendationerna gäller till och med den 31 januari 2022.

Steg 1: gäller från den 8 december

För arbetsgivare rekommenderar Folkhälsomyndigheten att:

 • Göra det möjligt för sina anställda att i viss utsträckning arbeta hemifrån när arbetet så tillåter.
 • Underlätta för anställda att vaccinera sig samt informera om vikten av att stanna hemma när man får symtom.
 • Möjliggöra för anställda att hålla avstånd till varandra till exempel på möten, i fikarum och omklädningsrum. Undvika större samlingar inomhus med många deltagare.

Ersättningar återinförs

Ännu en åtgärd för att minska smittspridningen är att regeringen återinför och förlänger ersättningar.

Från den 8 december gäller nedan vilka föreslås att gälla till och med 31 mars 2022.

 • Slopat läkarintyg för smittbärarpenning.
 • Riskgruppsersättning och viss tillfällig föräldrapenning för vissa nyligen allvarligt sjuka barn.
 • Tillfällig föräldrapenning vid bland annat skolstängning.
 • Ersättning för karensavdrag för anställda. Samt motsvarande ersättning till egenföretagare för att underlätta för människor att stanna hemma vid sjukdom.
  helskärm
 • Ersättning för högre sjuklönekostnader än vad som kan anses normalt (gäller retroaktivt från 1 december).

För ytterligare information, se >> Försäkringskassan

Folkhälsomyndigheten rekommendera även att:

 • Använda munskydd i kollektivtrafiken och undvika trängsel. 
 • Serveringställen ska undvika trängsel.
 • Alla och envar att hålla avstånd till andra människor i offentliga miljöer,
  särskilt inomhus.
 • Den som bedriver kollektivtrafik att bibehålla en full turtäthet

Beredskap för stöd till företag (från regeringen.se)

Regeringen vill ha beredskap för att snabbt kunna återinföra stöd för att stötta svenska jobb och företag om det blir aktuellt med nya restriktioner i samhället som påverkar företagens möjligheter att bedriva sin verksamhet.

Regeringen budgeterar därför för att ha möjlighet att kunna återinföra både det ordinarie omställningsstödet samt omsättningsstöd till enskilda näringsidkare och handelsbolag. Utgångspunkten är att stöden i så fall utformas på liknande sätt som tidigare.

Regeringen meddelar också att evenemangsstödet kommer att förlängas till den 31 mars 2022. Detta görs för att redan nu lyfta bort en osäkerhet för arrangörer som ska kunna fortsätta att planera evenemang.

Regeringen förbereder även en lagändring så att karenstiden för stöd vid korttidsarbete tillfälligt ska kunna slopas, så att arbetsgivare som har fått stöd under pandemin ska kunna ansöka om det ordinarie stödet för korttidsarbete om det skulle behövas.

Om läget förvärras

Vid en väsentligt ökad smittspridning och en ökad vårdbelastning kan kan smittkyddsåtgärder införas i ett steg 2, samt vid mycket hög smittspridning och en mycket hög vårdbelastning även ett steg 3. 

Vi uppdaterar vår webbplats allt eftersom ytterligare information kommer från regeringen och Folkhälsomyndigheten.