Nya blanketter för anställningsavtal

Blanketterna för anställningsavtal för branschavtalen Skola/Utbildning (AaAN17), Folkhögskola (AaAN18) och Vård och omsorg (AaAn15) finns nu i nya versioner. Dessutom finns två nya blanketter om visstidsanställning, samtidigt utgår en gammal.

Om du sparar blanketterna på datorn kom ihåg att ersätta tidigare versioner med de nya.

Nya versioner anställningsavtal

Blanketterna för anställningsavtal gällande respektive branschavtal Folkhögskola, Skola och Utbildning samt Vård och Omsorg har kommit i nya versioner och finns nu att ladda ner från hemsidan.

Ladda ner ny version: AaAN17 Anställningsavtal Skola och Utbildning >>

Ladda ner ny version: AaAN18 Anställningsavtal Folkhögskola >> 

Ladda ner ny version: AaAN15 Anställningsavtal Vård och Omsorg >> 

Två nya blanketter ersätter gammal

Den gamla blanketten ”AaAN03 Anställningsavtal – allmän visstidsanställning/vikariat” utgår och ersätts med två helt nya, branschanpassade blanketter (se nedan). Tänk på att om ni anställer en person på en längre visstidsanställning eller vikariat och anställningsförhållandet inte är av återkommande karaktär används den vanliga blanketten för anställningsavtal.

NY BLANKETT: AaAN02 vid allmän visstidsanställning eller vikariat

Den nya blanketten heter ”AaAN02 Överenskommelse om återkommande allmänna visstidsanställningar eller vikariat enligt bilaga” och avser branschavtal:

  • Trossamfund och Ekumeniska Organisationer
  • Folkhögskola
  • Skola och Utbildning
  • TRIA Skola och Utbildning
  • Högskola
  • Vård och Omsorg
  • TRIA Vård och Omsorg

Du använder blanketten när en person återkommande anställs tidsbegränsat i någon av anställningsformerna allmän visstidsanställning eller vikariat och där varje tjänstgöringstillfälle utgör en separat anställning. Mellan tjänstgöringstillfällena föreligger inget anställningsförhållande. Tjänstgöringstillfällena samt anställningsform (allmän visstidsanställning eller vikariat) anges i en bilaga till blanketten. Arbetstagaren kan tacka nej till erbjuden anställning.

Ladda ner nya blanketten: AaAN02 Överenskommelse om återkommande allmänna visstidsanställningar eller vikariat enligt bilaga >>

NY BLANKETT: AaAN20 vid avtalad visstidsanställning eller vikariat

Den nya blanketten heter ”AaAN20 Överenskommelse om återkommande avtalade visstidsanställningar eller vikariat för tjänstemän enligt bilaga” och avser branschavtal:

  • Idrott
  • Ideella och Idéburna Organisationer
  • Upplevelse och Kultur

Du använder blanketten när en person återkommande anställs tidsbegränsat i någon av anställningsformerna avtalad visstidsanställning eller vikariat och där varje tjänstgöringstillfälle utgör en separat anställning. Mellan tjänstgöringstillfällena föreligger inget anställningsförhållande. Tjänstgöringstillfällena samt anställningsform (avtalad visstidsanställning eller vikariat) anges i en bilaga till blanketten. Arbetstagaren kan tacka nej till erbjuden anställning.

Ladda ner nya blanketten: AaAN20 Överenskommelse om återkommande avtalade visstidsanställningar eller vikariat för tjänstemän enligt bilaga >>