Nya föreskrifter – skydd mot risker med trycksatta anordningar

Har ni pannor, kokkärl, brandsläckare, kylmaskiner, rörledningar eller cisterner i er verksamhet?

Den 1 december 2017 börjar nya föreskrifter från Arbetsmiljöverket om användning och kontroll av trycksatta anordningar, AFS 2017:3, att gälla. Trycksatta anordningar kan vara farliga. Föreskrifterna syftar till att skydda mot risker med trycksatta anordningar. Genom förändringen är förhoppningen att det ska bli enklare för arbetsgivare. I dagsläget finns sex olika föreskriftssamlingar för trycksatta anordningar, vilket upplevs som krångligt. De nya föreskrifterna är omfattande och spänner över många olika typer av trycksatta anordningar. 

Läs mer på Arbetsmiljöverkets webbplats, se länk under Relaterad information.