Nya föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö

Bland annat ställs krav på att arbetsgivaren vet hur man förebygger och hanterar ohälsosam arbetsbelastning samt hur man förebygger och hanterar kränkande särbehandling.

Arbetsmiljöverket fattat beslut om nya föreskrifter (AFS 2015:4) om organisatorisk och social arbetsmiljö. Föreskrifterna träder i kraft den 31 mars 2016. Bland annat ställer de krav på:

  • att chefer och arbetsledare har kunskaper om hur man förebygger och hanterar ohälsosam arbetsbelastning samt hur man förebygger och hanterar kränkande särbehandling
  • att det ska finnas mål för den organisatoriska och sociala arbetsmiljön
  • att arbetsuppgifter och befogenheter som arbetstagare har ska inte ge upphov till ohälsosam arbetsbelastning
  • att arbetsgivaren ska motverka att arbetsuppgifter och arbetssituationer som är starkt psykiskt påfrestande leder till ohälsa hos arbetstagare
  • att arbetsgivare ska motverka att arbetstidens förläggning leder till ohälsa hos arbetstagarna
  • att arbetsgivaren ska klargöra att kränkande särbehandling inte accepteras och att rutiner finns för hus kränkande särbehandling ska hanteras.

Föreskrifterna träder i kraft den 31 mars 2016. Samtidigt upphävs Arbetarskyddsstyrelsens allmänna råd (AFS 1980:14) om psykiska och sociala aspekter på arbetsmiljön, Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter (AFS 1990:18) om omvårdnadsarbete i enskilt hem samt Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter (AFS 1993:17) om kränkande särbehandling.

Läs mer om föreskrifterna på Arbetsmiljöverkets webbplats. När föreskrifterna träder i kraft kommer även en vägledning till föreskrifterna att finnas. Vägledningen kommer innehålla råd och rekommendationer för de som ska följa föreskrifterna.

Relaterad information

Läs mer om föreskrifterna på Arbetsmiljöverkets webbplats.