Nya föreskrifter på arbetsmiljöområdet

Den 31 mars 2016 trädde nya föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö i kraft.

Föreskrifterna gäller för samtliga verksamheter där arbetstagare utför arbete för arbetsgivarens räkning. Syftet med de nya föreskrifterna är att främja en god arbetsmiljö och förebygga risk för ohälsa på grund av organisatoriska och sociala förhållanden på arbetsplatsen. 

Ett nytt krav på er arbetsgivare är att se till att chefer och arbetsledare har kunskaper om hur man hanterar och förebygger ohälsosam arbetsbelastning och kränkande särbehandling. Ni ska även arbeta fram mål för organisatorisk och social arbetsmiljö som syftar till att främja hälsa och motverka ohälsa. Det är viktigt att målen är förankrade hos alla i organisationen.

Tre områden som belyses särskilt i den nya föreskrifterna är:

  • Arbetsbelastning – hitta en balans mellan krav och resurser.
  • Arbetstid – motverka att förläggning av arbetstid leder till ohälsa och att tid för återhämtning finns.
  • Kränkande särbehandling - ha rutiner för hur kränkande särbehandling ska hanteras t.ex. vem som tar emot information, vad mottagaren ska göra eller hur utsatta snabbt kan få stöd.

De nya föreskrifterna ersätter:

  • Psykiska och sociala aspekter på arbetsmiljön (AFS 1980:14)
  • Föreskrifter om kränkande särbehandling (AFS 1993:17)
  • Föreskrifter om omvårdnadsarbete i enskilt hem (AFS 1990:18)

De nya föreskrifterna förtydligar arbetsmiljölagen och ska ingå i det systematiska arbetsmiljöarbetet som alla arbetsgivare är skyldiga att bedriva. 

Vägledning

Arbetsmiljöverkets vägledning till de nya föreskrifterna finns på deras webbplats.
Läs mer om föreskrifterna

Samverkan

Som arbetsgivare har du ett ansvar att samverka med dina medarbetare och skyddsombud om de regler som gäller enligt arbetsmiljölagen. 
Läs mer om skyddsombud och skyddskommittéer

Information och utbildning i arbetsmiljö

Arbetsgivaralliansen har genomfört en rad seminarier runt om i landet kring de nya föreskrifterna om organisatorisk och social arbetsmiljö. Omkring 200 personer har deltagit i seminarierna som har genomförts av vår arbetsmiljöexpert Kerstin Wrisemo.

Våra grundkurser i arbetsmiljöarbete omfattar även frågor om organisatorisk och social arbetsmiljö.