Nya momsregler som gäller från den 1 juli kan komma att slå hårt mot idéburen vård och social omsorg

Tidigare har vårdtjänster enligt lag varit undantagna från mervärdesskatteplikt. Genom ett ställningstagande från Skatteverket, efter dom i Högsta Förvaltningsdomstolen, kommer dock inhyrning av vårdpersonal att beläggas med momsskyldighet från 1 juli 2019. Det kan komma att innebära markanta kostnadsökningar för Arbetsgivaralliansens medlemmar som bedriver idéburen vård och social omsorg.

Bakgrunden till de nya momsreglerna är en dom från Högsta Förvaltningsdomstolen (HFD) som kom i juni 2018. Domen innebär en förändring kring hur uthyrning av legitimerad vårdpersonal som utför sjukvård ska hanteras vad gäller moms. HFD kom i domen fram till att ett bemanningsföretags uthyrning av personal är momspliktigt och ej momsfri vård. Därefter har Skatteverket tolkat domen och redogjorde under hösten 2018 i ett ställningstagande att uthyrning av personal är momspliktigt då en sådan tjänst inte kan utgöra vård.

– Många av Arbetsgivaralliansens medlemmar som bedriver vård och social omsorg brottas redan i dagsläget med att hitta rätt kompetens och väljer därför att hyra in personal. Effekten av att då betala 25 procent ytterligare på de tjänster som krävs för att upprätthålla en bra vård blir förödande för många av våra medlemmars verksamheter, säger Jenny Stake-Fredriksson, ansvarig rådgivare för Arbetsgivaralliansen Bransch Vård och Omsorg.

Omfattas er verksamhet?

Om ni är osäkra ifall er verksamhet omfattas av de nya momsreglerna rekommenderar vi att ni tar kontakt med er revisor alternativt en skattejurist.

Det går också att ställa frågor till ert lokala skattekontor, där ni beskriver er befintliga avtalssituation. Vi tar gärna del av era frågeställningar och Skatteverkets svar för att kunna följa utvecklingen i momsfrågan, mejla till jenny.stake.fredriksson@arbetsgivaralliansen.se

Konsekvensanalys

Riksdagen har uppmanat regeringen att skyndsamt göra en konsekvensanalys av vårdmomsens effekter. Regeringen ska sedan »vid behov återkomma med ett förslag till riksdagen som på ett lämpligt sätt neutraliserar konsekvenserna för vårdgivare och patienter snarast möjligt«.

– Analysen måste göras nu! Det handlar i flera fall om verksamheters överlevnad då kompetensbristen inom vården är stor och där resurser i form av pengar och personal är små, säger Jenny Stake-Fredriksson.

Ersätta konsultlösningar mot anställning

Arbetsgivaralliansen svarar inte på frågor av skatterättslig karaktär. Däremot hjälper vi till i de fall det handlar om att försöka ersätta konsultlösningar med anställning. Om ni har frågor om möjliga anställningsformer och ert kollektivavtal kontakta gärna er branschansvariga rådgivare på kontaktuppgifter nedan.