Nya regler för personalliggare 1 juli 2018

Från och med den 1 juli 2018 gäller nya regler för personalliggare.

Tre nya branscher får personalliggare: fordonsservice, livsmedels- och tobaksgrossistverksamhet och kropps- och skönhetsvård.

Regeringen har också beslutat om två nya regler för personalliggare som gäller från och med den 1 juli 2018:

Företagsledare och familjemedlemmar ska antecknas i personalliggaren

Den som är skyldig att föra personalliggare ska anteckna uppgifter för verksamma personer i personalliggaren. Uppgifter ska även antecknas för företagsledaren själv och make, maka, sambo och barn under 16 år.

Det gäller för den tid som personerna är verksamma, och det gäller bara om verksamheten har andra verksamma.

Blandad verksamhet. 

Om flera verksamheter bedrivs i samma lokal, och minst en av dessa omfattas av skyldigheten att föra personalliggare ska samtliga verksamma i lokalen antecknas i personalliggaren. Om näringsverksamheten huvudsakligen består av annan verksamhet än sådan som medför skyldighet att föra personalliggare, behöver ingen personalliggare föras. Med huvudsakligen avses ca 75 procent av omsättningen.

Mer information finns på Skatteverkets webbplats