Nya regler från den 2 augusti

Som ett led i implementerandet av EU:s balansdirektiv införs regler om flexibla arbetsformer i föräldraledighetslagen och i lagen om ledighet för närståendevård. Även ett nytt repressalieförbud och talerätt för DO införs i lagen om rätt till ledighet av trängande familjeskäl.

EU:s balansdirektiv syftar till att skapa en bättre balans mellan arbete och privatliv. Som en följd av att direktivet införs nya regler i svensk rätt.

Här kan du läsa mer om de nya reglerna för flexibla arbetsformer i föräldraledighetslagen

Här kan du läsa mer om de nya reglerna i lagen om rätt till ledighet av trängande familjeskäl

Här kan du läsa mer om de nya reglerna i lagen om ledighet för närståendevård