Nya sanktionsavgifter för maskiner

Utökade sanktionsavgifter för nya maskiner börjar gälla från den 15 juni 2017. Reglerna gäller både för produkter som används yrkesmässigt och privat.

Föreskrifterna om maskiner gäller för maskiner, utbytbar utrustning, säkerhetskomponenter, lyftredskap, kedjor, kättingar, linor, vävband med mera. Reglerna gäller för produkter som används yrkesmässigt såväl som privat.

En ändring av föreskrifterna om maskiner (AFS 2008:3) börjar gälla den 15 juni 2017. Sanktionsavgifterna utökas till att gälla både bruksanvisning och försäkran om överensstämmelse som ska följa med alla nya maskiner som släpps ut på marknaden, eller tas i drift första gången. Även kraven på märkning av maxlast för lyftande maskiner och maskiner för personlyft blir då belagt med sanktionsavgift.

Dessutom ändras förskrifternas tillämpningsområde för skogs- och jordbrukstraktorer. Den nya EU-förordningen om godkännande och marknadstillsyn av jordbruks- och skogsbruksfordon (nr 167/2013) omfattar nu samtliga risker för dessa maskiner och därmed är traktorer helt undantagna från maskinföreskrifterna.

Läs mer på Arbetsmiljöverkets webbplats, se länk under Relaterad Information.