Vi blickar framåt

Nu är 2020 här och vi blickar fram emot ett nytt år och ett nytt decennium.

För Arbetsgivaralliansen är det en tid av förändring och förnyelse. Vårt långa samarbete med KFO avslutas och vi möter det nya decenniet med en ökad tydlighet om att vi är civilsamhällets arbetsgivarorganisation.

Mitt mål är, som det alltid varit, att du som medlem ska känna att vi är den arbetsgivarorganisation som bäst känner din verksamhet och därför bäst möter dina behov som arbetsgivare. Utöver grunden med kollektivavtal, pensionslösningar och trygghetssystem handlar det om att ge dig ett professionellt stöd i din roll som arbetsgivare. Våra rådgivare har specialistkunskap i arbetsrätt och stor kunskap om den ideella sektorns förutsättningar och villkor. Vi finns nära dig som medlem, i din vardag, i ett av de viktigaste områdena i vårt samhälle.

Den idéburna välfärden har de senaste åren varit i starkt fokus i den politiska debatten, kanske främst genom den omdiskuterade utredningen om vinster i välfärden. Jag tror att väldigt få av oss kände igen sig i beskrivningen om stora vinstuttag och utdelningar till riskkapitalister som präglade den diskussionen. Vår analys av de förändringar som har skett är att det behövs en fristående stark röst som företräder den idéburna välfärden, en röst som samlar stora delar av sektorn. Vi har därför beslutat att hjälpa igång en nybildad fristående organisation, IV – Idéburen välfärd. För att IV ska lyckas vara den gemensamma rösten för idéburen välfärd behöver IV vara fristående och inte knuten till något politiskt parti eller någon specifik arbetsgivarorganisation.

2020 är avtalsår och vi vet redan nu att vi går in i en tuff och svårnavigerad avtalsrörelse. Arbetsgivaralliansen står rustad och kommer att förhandla fram nya branschavtal både under våren och hösten. Det innebär att avtalsrörelsen kommer att sträcka sig över hela året och engagera både er som medlemmar och inte minst våra branschkommittéer och naturligtvis prägla arbetet på kansliet.

Jag är stolt över det fantastiska arbete ni medlemmar gör i era verksamheter, varje dag. När vi nu går in i ett nytt år är vårt fokus tydligt. Vi ska fortsätta stötta er med professionell arbetsgivarkompetens som grundar sig i vår unika kunskap om det civila samhället.

Hans-Göran Elo
Förbundsdirektör
Arbetsgivaralliansen