Webbaserade verktyg för riskbedömning inom idrotten

Arbetsmarknadens parter inom idrottssektorn på Europanivå, UNI Europa och EASE, där Arbetsgivaralliansen ingår, har utvecklat tre webbaserade verktyg för att underlätta arbetsmiljöarbetet inom idrotten.

Arbetsmarknadens parter inom idrottssektorn på Europanivå, UNI Europa och EASE, där Arbetsgivaralliansen ingår, har utvecklat tre webbaserade verktyg för att underlätta arbetsmiljöarbetet inom idrotten. 

Idrottssektorn står idag för en mycket hög grad av arbetsrelaterade olyckor. Omfattande riskbedömning är det första steget för att kartlägga de risker som finns på arbetsplatsen.

För att på ett förebyggande sätt minimera olyckerna och kartlägga de eventuella risker som finns har verktygen tagits fram, specialanpassat för idrottens egna behov och sammanhang. 

Verktygen är anpassade utifrån vilken typ av idrottslig verksamhet ni bedriver. 

Läs mer om de webbaserade verktygen via länken nedan.