Nytt avtal för bransch Idrott

Arbetsgivaralliansen har träffat ett nytt avtal om löner och allmänna anställningsvillkor för anställda inom bransch Idrott.

Arbetsgivaralliansen har träffat ett ettårigt avtal om löner och allmänna anställningsvillkor för anställda inom bransch Idrott. Motparter i avtalet är Unionen, Fastighetsanställdas Förbund, Akademikerförbunden och Kommunal.

För Unionen gäller att ett utrymme beräknat på de fasta kontanta lönerna utges med 2,2 procent per den 31 oktober. Varje medlem som omfattas av revisionen garanteras en höjning om minst 190 kronor per månad. Lägsta heltidslönen för Unionens medlemmar som har fyllt 21 år är 20 613 kronor per månad.

För Akademikerförbunden ökas lönesumman för medlemmarna i organisationen med minst 2,2 procent per den 31 oktober 2016. Ingen individgaranti eller lägstlön.

För Fastighetsanställdas Förbunds höjs utgående löner med 590 kronor från 1 november 2016 och 20 åringars lägsta löner fryses till 1/4 2017 då de höjs med 590 kronor.

För Kommunal höjs utgående löner med 590 kronor från 1 november 2016 och 20 åringars lägsta löner fryses till 1/4 2017 då de höjs med 590 kronor. 

Riktlinjer för beräkning av retroaktivitet finns i löneavtalet. Det är samma skrivning som gällt sedan tidigare.

Förhandlingsprotokoll med bilagor kommer inom kort att publiceras för inloggade medlemmar.