Nytt avtal för fotbollsspelare

Ett nytt avtal som gäller t.o.m. 2019-12-31 har tecknats med Unionen för spelare inom svensk elitfotboll.

Arbetsgivaralliansen och Unionen har sedan hösten 2015 förhandlat ett nytt avtal för spelarna inom svensk elitfotboll. Kraven från spelarna har varit ett förbättrat skydd vid skada och en utökad avsättning till tjänstepensionen.

Arbetsgivarna har lyssnat på dessa krav och erbjudit ett kraftigt förbättrat skydd vid längre skadefrånvaro via en särskild försäkring. Ett skydd som överträffar vanliga villkor på svensk arbetsmarknad i form av ersättningsnivåer vid långvarig skada och om en spelares rätt till sjukpenning från Försäkringskassan upphör. Avtalet innebär också en förbättrad sjuklön i de fall spelaren skadar sig vid träning eller match. Tjänstepensionen ligger kvar på tidigare nivå med en premie på 4,5%.

Avtalet löper ut först 2019-12-31 vilket har varit viktigt för klubbarna då det krävs längre avtal för att kunna genomföra denna typ av förändringar kring sjukregler. Parterna är även överens om att utveckla sina samverkansformer och att se över möjligheterna att höja medvetenheten och spelarnas planering kring en fortsatt karriär efter fotbollen.

Vid frågor gällande avtalet, kontakta förhandlingsledare/rådgivare för elitidrotten Anna Dicander per e-post anna.dicander@arbetsgivaralliansen.se.  

Förhandlingsprotokoll fotbollsspelare