Uppstart av nätverk för HR-chefer

Vi ser att det finns behov av att diskutera aktuella frågor inom strategiskt HR-arbete. Därför kommer Arbetsgivaralliansen att starta upp nätverk för HR-chefer.

Datum
Göteborg den 31 maj kl 12–16
Stockholm den 15 juni kl 12–16

Tema 
Den här gången har vi bjudit in Tommie Cau att föreläsa om trender och spaning inom HR med efterföljande diskussion.
Utöver det kommer vi att sätta ut kommande datum för nätverket samt diskutera vilka teman ni önskar ta upp.

Om du har någon specifik frågeställning inför den 15 juni så mejla till Alexandra Åman, se nedan kontaktinformation.

Vi bjuder på lunch och fika.

Meddela senast den 11 maj 2023 om du kan komma! Alexandra.aman@arbetsgivaralliansen.se, ange även matavvikelser.

Anmälan
Anmäl dig till alexandra.aman@arbetsgivaralliansen.se senast den 11 maj!

Frågor och funderigar?
Eventuella frågor besvaras av Jenny Stake Fredriksson
jenny.stake-fredriksson@arbetsgivaralliansen.se.

Varmt välkommen!