Påverka remissvaret!

Arbetsgivaralliansen kommer inkomma med ett remissvar till LSS-utredningen ”Översyn av insatser enligt LSS och assistansersättningen”, SOU 2018:88. Har ni verksamhet som regleras enligt LSS? Bidra gärna med synpunkter och förslag till remissvaret.

Nu vill vi ge medlemmar inom branscherna Vård och Omsorg och Tria som bedriver verksamheter enligt lagen möjlighet att tycka till kring förslagen i utredningen. Därför välkomnar vi era synpunkter på de förslag som påverkar er verksamhet.

Anna Dicander är ansvarig för remissvaret hos oss på Arbetsgivaralliansen, och behöver ert svar senast 5 november. Mejla till anna.dicander@arbetsgivaralliansen.se

Eftersom remissvaret ska vara klart för inlämning 12 november, behöver vi era synpunkter senast 5 november.

Tack för engagemanget!