Pensioner Bransch TRIA

Utskick från Collectum angående inbetalning av pension.

Flera medlemsverksamheter i bransch TRIA har fått ett utskick från Collectum om att betala in pensioner för era medarbetare. Ni ska inte göra det utan fortsätta ha er tidigare pensionslösning och betala till FORA, samt Prometheus för er som valt det.

Frågor

Vid eventuella frågor, kontakta er branschansvarige rådgivare
Jonas Bergman per mejl jonas.bergman@arbetsgivaralliansen.se
eller tfn. 08-545 912 08